Archief

Voorstellingen uit het verleden

Vet gezond
Vet Gezond (2015-2017) was een voorstelling over gezond opgroeien. Over de vraag hoe je als puber omgaat met alle verleidingen om je heen, zoals de kroketten in de kantine, zoete energiedrankjes, verleidelijke pilletjes, schoonheidsrages, graatmagere fotomodellen en de peer pressure van leeftijdgenoten. Een voorstelling met elkaar snel afwisselende scènes, afgewisseld met afmattende workouts. Vet Gezond werd in totaal 59 keer gespeeld, voor 6.150 bezoekers.

DagBoek!
DagBoek! was een voorstelling speciaal voor Festival Terug Naar het Begin 2017. In de voorstelling droegen jonge acteurs voor deze ene keer voor uit hun eigen dagboek. Zo las je heimelijk mee met hun diepste zielenroerselen. Als je maar niks doorvertelt!

Huisje Boompje
Huisje Boompje was een theatervoorstelling over huiselijk geweld, die we maakten in samenwerking met Het Kopland. Huisje Boompje werd in de periode 2013-2015 in totaal 43 keer gespeeld op scholen, congressen en voorlichtingsbijeenkomsten, voor in totaal ruim 4.000 leerlingen, docenten en hulpverleners.

Spelbreker
Het leven lijkt soms een spel, vol ongeschreven regels. Maar wat als je besluit je daar niet meer aan te houden? Ben je dan een held, of juist een spelbreker? Een voorstelling speciaal voor Festival Terug naar het Begin 2015.

Dwars
Dwars liet de verhalen zien van een aantal jongeren die dreigen te stoppen met school en jongeren die deze stap daadwerkelijk hebben gezet. Waarom doen ze dit? Waar lopen ze tegenaan? Wat kan hen motiveren om tóch hun opleiding af te maken?