Wat doe jij?

Inspringtheater over (digitaal) pesten

Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een theatrale workshop waarbij leerlingen samen met de acteurs verschillende scenario’s uitproberen. Het thema daarbij is (digitaal) pesten. De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin duidelijk sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier een rol in spelen herkenbaar worden neergezet. De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren: ben je het eens met wat hier gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te lossen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit.

Wat doe jij? is een heel directe manier om te oefenen met sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheid. De leerlingen ervaren wat het effect is van hun gedrag en hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden. Zeker in pest- en conflictsituaties kan een kleine verandering een wereld van verschil betekenen.

Wat doe jij? is geschikt voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO. Er is ook een variant speciaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs (klik hier voor meer info). De workshop wordt per klas aangeboden en afgestemd op het niveau van de leerlingen. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de impact die de workshop kan hebben op de leerlingen, is de aanwezigheid van een mentor of (vaste) docent noodzakelijk.

“Wat doe jij? is een zeer geschikte workshop om met een nieuwe groep leerlingen te doen. De workshop zorgt voor een veilig klimaat in de klas en draagt op een positieve manier bij aan het vormen van de groep.”

docent - H.N. Werkman Stadslyceum

“Absolute aanrader. Past uitstekend in de belevingswereld van de kinderen. Het is herkenbaar, veel leerlingen kunnen de vertaalslag aan de hand van eigen ervaringen maken.”

docent - Dollard College (Woldendorp)

“Een leuke manier om leerlingen bewust te maken van hoe dingen kunnen gaan. Ze denken mee om oplossingen te verzinnen en dat vond ik erg goed.”

docent - Visser 't Hooft Lyceum (Leiderdorp)

“Het was weer fantastisch met de mensen van De Steeg. Ik vond het gewoon ontroerend om te zien hoe de klas ermee aan de slag ging.”

docent - OSG Singelland (Drachten)

“Op eigenlijk heel eenvoudige wijze (dwz zonder grootse middelen) maakt de voorstelling op meerdere vlakken wat los. Allereerst zijn de leerlingen betrokken bij de thematiek en denken ze actief mee. Ten tweede gaat het er om mee te durven doen, voor de groep te durven gaan staan/zitten en mee te spelen. Ik vond de voorstelling een groot succes.”

docent - Dollard College (Woldendorp)

Met dank aan:

 • Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
 • Rabobank Groningen
 • Je Maintiendrai Fonds
 • Fonds Kerk en Wereld
 • Stichting Voeten in de Aarde
 • Doelgroep
  11+
 • Groepsgrootte
  1 klas per keer
 • Tijd
  In overleg 60-80 minuten
 • Locatie
  Klaslokaal
 • Speelvak
  Wat doe jij? wordt in een klaslokaal gespeeld.
 • Makers
  Regie Karin Noeken
  Spelleiders Saskia Broertjes, Hannah de Vries, Rosalie Rosing, Marco Hazekamp, Lianne Karel, Merel Smit, Manou Fledderus, Feya Hovenga, Vera Wielhouwer
  Acteurs Noa Milojkovic, Indi Siegers, Tara Fonk, Tim Kosse, Falco Janssens, Myrthe Terpstra, Jesse van Beveren, Loeka Mulder, Carmen Tonkens, Keith van den Belt, Marco Ezinga
 • Techniek
  Wij maken voor Wat doe jij? geen gebruik van techniek.
 • Prijs

  Prijzen voor scholen 
  € 400 voor 1 workshop
  € 660 voor 2 workshops (op dezelfde dag en locatie)
  € 990 voor 3 workshops (op dezelfde dag en locatie)

  Prijzen zijn inclusief reiskosten (geldt voor Groningen, Friesland en Drenthe), exclusief btw en eventuele overnachtingskosten. Betaling via de CJP-cultuurkaart is mogelijk.

Download flyer