Projecten

Projecten waren jongeren en andere doelgroepen samenkomen

We willen ons de komende jaren steeds meer richten op het gesprek faciliteren tussen jongeren en andere doelgroepen. Enerzijds om bruggen te slaan, anderzijds om ervoor te zorgen dat de jongeren betrokken worden bij de vormgeving van hun plek in de maatschappij, nu en in de toekomst. Jongeren moeten niet alleen hun verhaal kunnen vertellen, we willen dat er ook daadwerkelijk naar ze wordt geluisterd, met name door de organisaties die met jongeren (willen) werken. Zo vaak wordt er óver jongeren gesproken. Ons inziens bereiken we als maatschappij veel meer als we dat mét jongeren doen. Deze gesprekken faciliteren we altijd vanuit theatrale vorm, omdat theater zich zo mooi leent voor het uiten van gevoelens, het vormgeven van gedachten en het inleven in een ander. We nemen de andere doelgroepen mee in wat er in de wereld van jongeren speelt en wat de zienswijze van de jongeren is.

In 2023 hebben we bijvoorbeeld het project FUTURE gedaan met de Gemeente Groningen, waar, onder begeleiding van onze artistiek leider en een theater-educatiemaker, de jongeren van CLUB BEKSTEEG en onze stagiairs met de Beleidsmaker Cultuur de opening hebben gemaakt voor Let’s Gro over wat cultuur is voor jongeren. Door de samenwerking kwamen de gesprekken en daarmee het begrip voor elkaars belevingswereld op gang.

In 2024 gaan we een week lang een verzorgingstehuis in de gemeente Eemsdelta in met jongeren en theatermakers. Die week gaan de jongeren de verhalen ophalen van de bewoners en gaan ze gezamenlijk naar een performance toewerken.

Wil jij graag een project doen met Theater De Steeg? Daar staan we enorm voor open! Stuur ons een berichtje naar info@theaterdesteeg.nl en we kletsen graag verder!