Theaterworkshops

Samen theater maken

Het is natuurlijk hartstikke leuk om naar theater te kijken, maar het is minstens zo leuk om zelf theater te maken! Daarom bieden we naast theatervoorstellingen ook theaterworkshops aan.

Onder leiding van onze theatermakers en theaterdocenten gaan de leerlingen zelf actief aan de slag. Dat kan als aanvulling op een theatervoorstelling (als voorbereiding of verwerkingsles), maar ook rond een door de school gekozen thema, als onderdeel van een projectweek of als manier om te toetsen of leerlingen de stof voldoende begrepen hebben. In de workshops worden leerlingen uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten, nieuwe verbanden te leggen, zich te verplaatsen in een ander en om alternatieve oplossingen te bedenken. Natuurlijk gaat het daarbij ook om samenwerken, je standpunt naar voren durven brengen en luisteren naar de ander. Dat maakt de workshops ook heel geschikt als onderdeel van het vak Burgerschap.

We passen onze workshops (in zowel vorm als inhoud) aan aan de wensen van de school. Ook workshops voor docenten en ouders behoren tot de mogelijkheden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de vraag hoe je een bepaald onderwerp bespreekbaar maakt met je leerlingen/kind(eren) of hoe je om kan gaan met ongewenst gedrag. Theater is een speelse manier om een thema aan de orde te stellen, biedt mogelijkheden om verschillende scenario’s uit te proberen en levert altijd ontzettend veel input op voor een gesprek.

Interesse in een workshop? Neem dan contact met ons op om te overleggen.