33 klassen van de Hanzehogeschool pakken eenzaamheid aan met Theater De Steeg

Theater De Steeg speelt de voorstelling #ikgenietmesuf de aankomende weken 33 keer voor 1e en 2e hbo-klassen van de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool. Deze voorstelling brengt het onderwerp eenzaamheid onder jongeren in beeld en maakt het bij hen bespreekbaar. Op 10 januari bezocht de eerste groep studenten de voorstelling en de laatste groep zal op 21 februari de voorstelling in Theater De Steeg bekijken. Het is de eerste keer dat Theater De Steeg zo’n groot aantal hbo-klassen over de vloer heeft.

 

Eenzaamheid onder studenten

Het algemene beeld van studenten is dat ze continu aan het feesten en flirten zijn, dat ze nachten doorhalen met vrienden en het gezellig hebben met huisgenoten, dat ze actief zijn in commissies en verenigingen en tussendoor een beetje studeren. Je studietijd is de tijd van je leven! Je geniet je suf! Toch? En toch voelt maar liefst 23% van de jongeren van 18-25 jaar zich eenzaam en 10% zelfs ernstig eenzaam (CBS – Jeugdmonitor 2020). Uit de studentenmonitor van het Trimbos instituut blijkt zelfs dat de helft van de hbo- en universiteitsstudenten gevoelens van angst en depressie ervaart, en maar liefst 80% zich eenzaam voelt (Trimbos, 2022). Zij worstelen met de druk van het studeren en continu moeten presteren en de sociale druk van overal bij moeten zijn en niks mogen missen.

 

Uit de taboesfeer halen

Met de voorstelling #ikgenietmesuf maakt De Steeg eenzaamheid bespreekbaar. Het helpt jongeren om wél aan de bel te trekken, zich uit te spreken, een luisterend oor te bieden of een helpende hand uit te steken. De combinatie van theaterspel en gesprek zorgt ervoor dat de studenten zich verdiepen in verschillende standpunten en situaties en met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen met eenzaamheid. Samen wordt gesproken over waar behoefte aan is en hoe ze zelf kunnen helpen bij het terugdringen van eenzaamheid, bij zichzelf of bij anderen in hun omgeving.

 

Belangrijk dat er aandacht voor is onder hbo-studenten

De Hanzehogeschool vindt het studentenwelzijn en daarmee het bespreken van eenzaamheid van groot belang. Zowel Hanzehogeschool-breed als binnen de Academie van Sociale Studies wordt op individueel en collectief niveau aandacht aan dit thema gegeven. Binnen de opleiding Social Work staat de persoonlijke ontwikkeling tot en als sociaal werker centraal. Er is dan ook zowel tijdens de studieloopbaanbegeleiding, als bij het vraag- en informatiepunt van de opleiding aandacht voor eenzaamheid onder de studenten. Bovendien ontwikkelt de Innovatiewerkplaats Begeleid Leren producten en diensten en verschaft zij informatie over het (gaan) studeren met een psychische aandoening aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners. Als aanvulling kiest de Hanzehogeschool ervoor om met de klassen actief met het onderwerp eenzaamheid bezig te gaan, door naar de voorstelling #ikgenietmesuf te gaan. Dit om het taboe te verkleinen en de bespreekbaarheid te vergroten. Want eenzaamheid los je alleen samen op.