Wat doe jij?

Inspringtheater over pesten op school

Voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) hebben wij een speciale versie van Wat doe jij?, onze interactieve workshop over pesten. Deze versie is geschikt voor leerlingen van 10-12 jaar en sluit goed aan bij diverse op de basisschool gebruikte anti-pest methodes, zoals bijvoorbeeld KIVA, PRIMA en Kanjertraining. De workshop is ook geschikt voor team- en bijscholingsdagen, waarbij op een actieve en creatieve manier gewerkt wordt aan het thema pesten in de klas.

Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een interactieve workshop over pesten, waarbij leerlingen samen met de acteurs verschillende situaties uitproberen. De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin duidelijk sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier een rol in spelen herkenbaar worden neergezet. De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren: ben je het eens met wat hier gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te lossen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit.

Wat doe jij? is een heel directe manier om te oefenen met sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheid voor de groepsdynamiek in de klas. De leerlingen krijgen inzicht in de verschillende rollen die mensen spelen in een pest-situatie, zoals die van pester, slachtoffer, assistent, verdediger en buitenstaander. Ze ervaren in de workshop wat het effect is van hun gedrag en hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden. Zeker in pest-situaties kan een kleine verandering een wereld van verschil betekenen.

Wat doe jij? wordt per klas aangeboden. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de impact die de workshop kan hebben op de leerlingen, is de aanwezigheid van een (vaste) juf of meester noodzakelijk.

“Past uitstekend in de belevingswereld van de kinderen. Het is herkenbaar, veel leerlingen kunnen de vertaalslag aan de hand van eigen ervaringen maken.”

docent
 • Doelgroep
  Groep 7 en 8 van het basisonderwijs
 • Groepsgrootte
  1 klas per keer
 • Tijd
  60 minuten
 • Locatie
  In het klaslokaal
 • Speelvak
  Wat doe jij? wordt in een klaslokaal gespeeld.
 • Makers
  Regie Karin Noeken
  Spelleiders Jorrit Boonstra, Saskia Broertjes, Beppie Gerrits, Ellis Hendriksen, Marè de Leeuw, Rozan Vergeer, Hannah de Vries
  Acteurs Lisa van Dalen, Merel Everts, Marie Josée Fens, Lisa van der Meer, Robbin Nieborg, Nanna Tijben, Nanne Walkate, Rick Wardenier, Jincey Zohlandt
 • Techniek
  Wij maken voor Wat doe jij? geen gebruik van techniek.
 • Prijs

  € 250 voor 1 workshop;
  € 400 voor 2 workshops (op dezelfde dag en locatie);
  € 500 voor 3 workshops (op dezelfde dag en locatie).

  Prijzen zijn inclusief reiskosten (geldt voor Groningen, Friesland en Drenthe), exclusief btw.

Download flyer