De Gehele Theatergeschiedenis in 45 minuten

Een inspirerende les theatergeschiedenis

Inspirerende CKV-les

Zoek je nog een invulling voor je CKV-les? Theater De Steeg helpt! Wij regelen een theaterdocent voor een inspirerende les theatergeschiedenis.

Op reis door de theatergeschiedenis

De les neemt de leerlingen mee op reis door de geschiedenis van het theater. Aan de hand van een beeldende Prezi vertelt de docent over verschillende tijdvakken uit de theatergeschiedenis: van de oude Grieken tot aan het theater van nu. Bij ieder tijdvak zit een opdracht voor de leerlingen. Deze opdrachten kunnen zowel in groepjes als klassikaal worden gedaan. De opdrachten zijn interdisciplinair: er worden onder andere sonnetten geschreven, scènes gespeeld, maskers gemaakt en spotprenten getekend. Aan het einde van de les laten de leerlingen het resultaat aan elkaar zien. Zo bestaat de theatergeschiedenis niet meer uit saaie woorden, maar komt de gehele tijdlijn letterlijk tot leven!

Naar keuze lesuur of blokuur

De les kan zowel in een enkel lesuur gegeven worden als ook in een blokuur. Zo kiezen we bij een enkel lesuur voor één specifieke periode uit de theatergeschiedenis en kunnen we in een blokuur meerdere periodes behandelen. Bovendien kunnen we variëren met de opdrachten. Op die manier is het dus ook mogelijk om eenzelfde klas meerdere keren deze les aan te bieden, waarbij we telkens een andere periode uitlichten.

Praktisch

  • De les is geschikt voor leerlingen in het V(S)O en MBO.
  • De les wordt per klas gegeven, in het klaslokaal of een andere daarvoor geschikte ruimte.
  • Voor de les is een digibord met aangesloten laptop nodig, internet en pen en papier voor de leerlingen.
  • De prijs voor 1 lesuur is € 75, voor een blokuur € 150.
    Prijzen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten.
    Betaling via de CJP-cultuurkaart is mogelijk.

Les regelen? Mail naar info@theaterdesteeg.nl!

“Cultuur in je tussenuur is een mooie oplossing om lesuitval te voorkomen en leerlingen op een leuke en leerzame manier in contact te brengen met de geschiedenis van theater. Theater de Steeg is flexibel en levert goede theaterdocenten.”

Docent - Leon van Gelder